Lange leerlijn Drukken

Met de lange leerlijn creëren we samenhang tussen lessen op school en workshops op het atelier.
Programma: 
  • Beschikbaar vanaf schooljaar 2014/2015
  • De lange leerlijn is voor groepen 1/2, 3/4, 5/6, 7/8
  • De lange leerlijn Drukken kan om het jaar worden ingezet
  • Groep 1/2 ontvangen een leskrat en blijven op school bij de juf
  • Vanaf groep 3 bezoek aan Grafisch Atelier 't Gooi met workshop grafische technieken
  • €275,- per klas voor losse workshops, bij aankoop lange leerlijn Drukken 10% korting op alle workshops van de lange leerlijn
  • De overheid stimuleert scholen cultuureducatie in te bedden binnen het schoolcurriculum. De nadruk komt hierbij steeds meer te liggen op de lange leerlijn cultuureducatie. Grafisch Atelier Hilversum beschikt over een lange leerlijn Drukken die uitgezet wordt in een meerjarenplan. De lange leerlijn is opgebouwd volgens de richtlijnen van het SLO zoals deze in de TULE staan omschreven (kerndoelen 54, 55 en 56). De lessen van de leerlijn zijn opgenomen in de digitale methode voor beeldende vorming Laat Maar Zien.
    Kunstmakkers ondersteunt de school met een maatgerichte aanpak. In een coproductie met school kan de leerlijn Drukken aansluiten op het huidige culturele programma, canon, tijdvak of thema.