VET GEDRUKT

Verrijk je palet! Kom naar de Inspiratiemiddag 2017
Programma: 

27 september 2017
14.00 uur Start bijeenkomst
14.15 uur Workhop grafiek 2
15.00 uur Workshop grafiek 2
15.45 uur Gelegenheid voor vragen en gesprek

Verrijk je palet
Voor Iedereen die beroepsmatig bezig is met beeldende vorming en erfgoed organiseert Kunstmakkers twee maal per jaar een Inspiratiemiddag. Deze middag kan bezocht worden door leraren basis- en voortgezet onderwijs, coördinatoren en/of samenwerkingspartners uit de non-profit sector of het bedrijfsleven.

Programma
Het programma van de inspiratiemiddag bestaat uit korte workshops waarbij je een indruk krijgt van de techniek en de mogelijkheden. Hoogdruktechnieken zoals letterpress en Legodruk, diepdruk zoals etsen en doordruk zoals zeefdruk komen aan bod. De Inspriratiemiddag is vrijblijvend en kosteloos.

Meld je aan door een mail te sturen naar kunstmakkers@gmail.com.

Bezoekadres: Noorderweg 96b, Hilversum